Nieuwe opvang voor daklozen Terneuzen

Jarenlang werden ze opgevangen in een oude barak.
Door langlopende procedures duurde het jaren voordat dit nieuwe onderkomen er uiteindelijk kwam.
Het nieuwe complex biedt plaats aan maximaal 30 daklozen. Naast het Leger Des Heils hebben ondermeer ook de gemeente Terneuzen en het Zorgkantoor Zeeland er geld ingestoken.