Ondernemers Brouwersdam tegen inspiratiecentrum

Een nieuw inspiratiecentrum op de Brouwersdam stuit niet alleen op bezwaren bij zeven natuurorganisaties, maar ook bij de ondernemers op de Brouwersdam. Het zogenaamde Inspiratiecentrum maakt onderdeel uit van 'Zicht op Grevelingen' van het Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen.

De ondernemers hebben zich verenigd in 'Het Platform Pioniers Brouwersdam' en telt zeventien ondernemers. Ze zijn niet tegen een informatie- of inspiratiecentrum, maar ze zijn wel tegen het ontwerp dat er nu ligt. Daarnaast protesteren zij tegen de manier waarop het Inspiratiecentrum van het Grevelingenschap wordt geëxploiteerd.

Omgeving
In het centrum komt onder andere een uitkijkpunt van 26 meter hoog dat uitzicht biedt op de wijde omgeving. Onder het gebouw wordt het getij gesimuleerd. Dit sluit aan bij de plannen voor de bouw van een getijdencentrale.

Bouw
Met de bouw van het Inspiratiecentrum voor de Grevelingen is een bedrag van 3,25 miljoen euro gemoeid. Vanwege de subsidies die voor het project zijn binnengehaald, moet de bouw voor het eind van volgend jaar gereed zijn.

Kabbelaarsbank
Het centrum komt pal naast de N57 ter hoogte van de Kabbelaarsbank. Architectenbureau Paul de Ruiter heeft het ontwerp bedacht in opdracht van het Grevelingenschap. Volgens Siemco Louwerse van het Grevelingenschap is het een heel duurzaam ontwerp, met riet aan de buitenkant.

Bezwaar
Zeven natuur- en landschapsorganisaties maken al eerde bezwaar tegen de komst van het informatiecentrum. Het grootste bezwaar is dat het bouwsel niet past in het unieke, open kustlandschap. Ze benadrukken dat ze op zich geen bezwaar hebben tegen recreatieve ontwikkelingen, maar dat moet wel passen in het totale beeld.

Organisaties
De zeven kritische organisaties zijn Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, Stichting Duinbehoud, Vogelbescherming Nederland, ZMf, Zuid-Hollandse Milieufederatie en Natuurmonumenten.

Deel dit artikel: