Schilderij weg uit museum Zierikzee

Volgens de dienst hing het schilderij onder slechte omstandigheden, is het aangetast door vuil en is de lijst beschadigd.
Het museum kreeg het werk in 1974 in bruikleen. De dienst verhaalt de helft van de 12.000 gulden restauratiekosten op het museum.
Daardoor moeten de Schouwse musea restauraties aan eigen schilderijen een jaar uitstellen.