'Wegsturen directeur Zeeuwse Bieb kan niet'

De werknemers en de ondernemingsraad van de Zeeuwse Bibliotheek zijn het niet eens met het vertrek van de interim-directeur Guus Egas Repáraz. Die werd door de raad van toezicht na korte tijd al weggestuurd.

Het personeel zet vraagtekens bij de manier waarop Egas Repáraz is weggestuurd. Dat hebben medewerkers en de ondernemingsraad schriftelijk laten weten aan het bestuur van de bibliotheek. De medewerkers zeggen in hun brief het vertrouwen in de raad van toezicht op.

Ideaal
Volgens voorzitter Corrie van der Velden van de ondernemingsraad is Egas Repáraz de ideale directeur. "Wij vinden dat hij heel goed bezig was. Het vertrouwen was er van heel het personeel. We hebben zijn plannen gehoord en staan daar ook achter. Ook in verband met de reorganisatie en fusie." De Zeeuwse Bibliotheek moet in de loop van 2014 samengaan met onderzoeksinstituut Scoop.

Tevreden
Volgens Van der Velden was de raad van toezicht wel tevreden over de fusieplannen van de interim-directeur, maar is hij weggestuurd vanwege zijn optreden naar externe partners. Bij het wegsturen van Egas Repáraz zijn volgens de ondernemingsraad de procedures niet gevolgd, zo is de or daar niet vooraf over geïnformeerd.

Gesprek
De raad van toezicht heeft aangegeven maandag in gesprek te willen gaan met medewerkers en de ondernemingsraad. Volgens Van der Velden bezint de ondernemingsraad zich nog op de te nemen stappen en is daarom niet bij dat gesprek aanwezig.


Bezorgd
D66-Statenlid Alex Hijgenaar heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de bestuurscrisis bij de Zeeuwse Bibliotheek. "De D66 Statenfractie ziet de bibliotheek als een gewaardeerd maatschappelijk instituut en is bezorgd", schrijft Hagenaar. Hij wil weten of het provinciebestuur van plan is om in te grijpen