Subsidie voor DNA project Vlissingen

De Walcherse Archeologische Dienst wil namelijk achterhalen waar Vlissingers oorspronkelijk vandaan komen.
Om daar achter te komen laat de archeologische dienst DNA-onderzoek uitvoeren op oude skeletten, die zijn gevonden in de stad. Het betreft skeletten uit de Middeleeuwen en uit de Gouden Eeuw. Uit het onderzoek moet blijken of Vlissingers afstammen van jagers of van boeren. De Walcherse Archeologische Dienstis nog op zoek naar 'echte' Vlissingers om de onderzoeksresultaten te kunnen vergelijken.