Fruitteelt test belangrijke vinding

De machine kan over heggen van 2,5 meter rond boomgaarden snoeien, maar ook 6 meter brede sloten langs de boomgaard schoonmaken.
Door de machine zouden Zeeuwse fruittelers bestrijdingsmiddelen kunnen gebruiken tot dichterbij de slootkanten, omdat de heggen een prima afscherming zijn voor het oppervlaktewater en akkers.