Lonink boos over beschuldigingen

Hij zou verslagen van gesprekken achterhouden om de zaak te vertragen en hij zou achterkamertjespolitiek bedrijven. Lonink omtkent dit met klem. Hij zegt dat hij op verzoek van de rechtbank eerder al getuigenverklaringen heeft afgestaan.
Lonink wacht de uitspraak in de Checkpointzaak af. Daarna besluit hij of hij stappen onderneemt.