Sluis-Aardenburg toch bij Oostburg

Dat is precies wat het provinciebestuur wil en waar vanuit Sluis-Aardenburg veel actie tegen gevoerd is.
De nieuwe gemeente gaat 'Sluis' heten en het gemeentehuis wordt het Belfort in Sluis. Sommige actievoerders accepteren de uitkomst, anderen zijn boos.
Burgemeester Van Liere verklaart de ommezwaai door erop te wijzen dat deze herindeling niet is opgelegd en een jaar later is dan gepland.