Provincie: Zeeuws Museum overvraagt

De interim-manager moet orde op zaken stellen na het vertrek van de weggestuurde directeur Spaander.
Half april stuurde het museum een brief om het geld voor 1 mei over te maken. De provinciale commissie Welzijn voelt daar niets voor en ook gedeputeerde De Kok vindt de 120.000 gulden teveel.
Wat De Kok betreft is de helft van dat bedrag genoeg.