Nieuwe interim-directeur Zeeuwse Bibliotheek

De Zeeuwse Bibliotheek heeft een nieuwe interim-directeur. Het is Sjoerd Vellenga, een ervaren bestuurder uit Amsterdam. Vellenga gaat proberen het moeizame fusieproces tussen de Zeeuwse Bibliotheek en onderzoeksinstelling Scoop vlot trekken.

De voorganger van Vellenga, interim-directeur Guus Egas Repáraz, werd al na drie maanden door de Raad van Toezicht naar huis gestuurd. De kwestie leidde tot een conflict met de ondernemingsraad. Het personeel was juist erg positief over Egas Repáraz. De verstoorde verhoudingen hoopt Vellenga te herstellen door "vertrouwen in elkaar te hebben en beide onderdelen volop tot hun recht te laten komen."

Verhoudingen
Sjoerd Vellenga wil eerst verkennen hoe de verhoudingen liggen in de bibliotheek: "Ik ga de papieren werkelijkheid staven aan wat ik in de praktijk meemaak." De crisismanager heeft gisteren een gesprek gehad met de ondernemingsraad en het managementteam. Hij spreekt van een 'plezierige sfeer'.

InHolland
Vellenga kent het klappen van de zweep. Hij hield zich eerder bezig met crisismanagement bij Hogeschool Inholland, toen die getroffen was door de diplomafraude. Een crisis met grote landelijke gevolgen voor het onderwijs.

Ontstopper
Vellenga omschrijft zichzelf op zijn LinkedIn-pagina als een 'onstopper'. Dat is volgens hem een vriendelijke term voor het 'aandacht hebben voor een organisatie en medewerkers en vooral het samen zoeken naar een goede oplossing.'

Geen garanties
OR-voorzitter Corrie van der Velden verwacht veel van de nieuwe interim-directeur. De ondernemingsraad was niet gekend in het vertrek van Egas Repáraz, maar is nu wel betrokken bij de aanstelling van Sjoerd Vellenga. De OR zou graag zien dat er voor het einde van dit jaar een goed plan ligt voor de fusie tussen de Zeeuwse Bibliotheek en Scoop.

Tijdelijk

De nieuwe interim-directeur is aangesteld voor een periode van vijf maanden. Die termijn kan worden verlengd, maar Vellenga gaat daar vooralsnog niet van uit. Het is de bedoeling dat de fusie van de Zeeuwse Bibliotheek met Scoop in juni rond komt.

Deel dit artikel: