Zeeuwen maken weinig gebruik van inkomensondersteuning

Dat blijkt uit de nieuwste armoedemonitor van Zeeland. Voor de tweede keer is onderzocht hoe het zit met armoede in de provincie. Vooral minima in de gemeenten Tholen, Veere en Noord-Beveland maken weinig gebruik van inkomensondersteunende regelingen.
In Zeeland leven ruim negenduizend huishoudens onder de armoedegrens. Dat zijn er minder dan vier jaar geleden. Dat komt mede door de verbeterde koopkracht. De armoedecijfers zijn lager dan in de rest van het land.
De tweede Zeeuwse armoedenota werd vanmiddag aangeboden aan wethouders van alle Zeeuwse gemeenten.