Jongeren moeten betere verkeersdeelnemers worden

Een cursus waarbij beginnende automobilisten les krijgen hoe om te gaan met gevaarlijke verkeerssituaties. De cursus wordt deels betaald door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid die bij jongeren aandringt om deze cursus te volgen.
Jonge automobilisten veroorzaken volgens het ROVZ 4 tot 6 meer ongelukken dan oudere automobilisten. Het gaat dan vaak om eenzijdige ongevallen.
Deze week huldigde Karla Peijs de 6000ste deelnemer. Peijs vindt het belangrijk dat het aantal ongevallen onder jongeren afneemt.