Roep om sterke organisatie vissers

Die oproep was te horen tijdens de vergadering van beroepsvissers in Tholen vrijdag. Het vangstverbod is door Europa opgelegd om de palingstand te herstellen. Vorig jaar werd het herstelplan van de vissers voor het uitzetten van jonge palingen afgekeurd door Europa en moesten de boten twee maanden aan de wal blijven. Dit jaar wordt het vangstverbod tot drie maanden.