Stekker eruit bij drie basisscholen

OOST SOUBURG -
In sommige gevallen gaat het echt om de sluiting van een school en moeten ouders op zoek naar een school in de omgeving. In andere gevallen fuseren twee nabijgelegen scholen van eenzelfde scholengroep en gaan verder op één locatie.

Kwaliteit

lange tijd is er de eis geweest dat een school minstens 23 leerlingen moet hebben om open te blijven. Nu is dat strikte aantal losgelaten en gata het vooral om kwaliteit van onderwijs.

Verwachting

Onderzoeksinstituut Scoop deed in 2010 onderzoek naar afnemende leerlingenaantallen in Zeeland. Het blijkt dat er over tien jaar 5000 basisschoolleerlingen minder zullen zijn. De verwachting is dan ook dat er de komende jaren nog zo'n 30 kleine scholen hun deuren moeten sluiten.