Zeeuwse archieven maken database WOI-vluchtelingen

De Zeeuwse gemeente-archieven gaan samen een database maken van de vluchtelingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Zeeland onderdak zochten. Nederland was tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal. Daarom kwamen destijds honderdduizenden vluchtelingen de grens over, met name uit Belgiƫ.

Het begin van de Eerste Wereldoorlog is bijna honderd jaar geleden. Na de inval van de Duitsers in België in augustus 1914 kwam de vluchtelingenstroom langzaam op gang. In oktober 1914 viel ook Antwerpen in handen van de vijand en dat zorgde voor een grote vluchtelingenstroom naar het neutrale Nederland.

Vluchtelingen
In totaal vluchtten 650.000 Belgen naar Zeeland. De meesten van hen gingen door naar andere provincies, maar ook in Zeeland werden grote aantallen vluchtelingen voor langere tijd opgevangen.

Telling
Volgens een telling in het 'Verslag van het Provinciaal Comité tot hulpverlening aan vluchtelingen in Zeeland' waren er op 1 november 1914 nog 48.627 vluchtelingen in Zeeland. Het werkelijk aantal verblijvende vluchtelingen was waarschijnlijk hoger. Ze verbleven in schuren, scholen en bij mensen thuis.

Behoefte
Het voorstel voor de Zeeuwse database komt voort uit het Vlaams-Zeeuwse Archivarissenoverleg. Bij dat overleg gaven de Vlaamse collega's aan dat er in België een behoefte is aan een dergelijk archief, zodat nabestaanden uit kunnen zoeken waar hun gevluchte familieleden hebben verbleven.

Inventarisatie
Een korte inventarisatie leerde dat de meeste archiefdiensten inderdaad gegevens herbergen over de Belgische vluchtelingen. Het gemeentearchief Tholen coördineert het digitaliseren van het archief en faciliteert het scannen van foto's en tekstdocumenten.