Beregeningsverbod Zeeuws-Vlaanderen

Het verbod houdt in dat tuinen en akkers niet besproeid mogen worden.
Het verbod is opgelegd door het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, omdat het oppervlaktewater op veel plaatsen tot op enkele decimeters soms zelfs centimeters is gedaald. Het eveneens dalende grondwaterpeil bedreigt de groei van landbouwgewassen.