Aanleg vispassage door dijk in 's-Gravenpolder


Normaal gezien worden bij zo'n passage vissen over een dijk geleid en niet door een dijk. Op de locatie Maelstede in 's-Gravenpolder zitten veel trekvissen. Om te voorkomen dat vissen in het naastgelegen gemaal terechtkomen, worden ze daar met licht en geluid gewaarschuwd.

Half miljoen

De vispassage kost een half miljoen euro. De vispassage moet in december klaar zijn.