Provincie schrapt tientallen banen

Die wil vanaf 2011 bijna 18 miljoen euro bezuinigingen, omdat het Rijk minder geld beschikbaar stelt. Verschillende partijen vragen zich of dat genoeg is, omdat het aanvankelijk de bedoeling was om 20 miljoen te bezuinigen. Behalve op personeel wordt er ook flink bezuinigd op de directe taken van de provincie, zoals openbaar vervoer en het aanleggen van fietspaden en wegen. Dat moet een bezuiniging van 9 miljoen euro per jaar opleveren.
Ook wordt er 4,5 miljoen bezuinigd op ondersteunende diensten. En instellingen die subsidie van de provincie ontvangen moeten samen 4,2 miljoen euro inleveren.
Provinciale Staten nemen volgende week vrijdag een beslissing over de bezuinigingsvoorstellen van het dagelijks provinciebestuur. Staten kritisch over bezuinigingen Het pakket bezuinigingsvoorstellen voor 17,6 miljoen van het dagelijks provinciebestuur is vrijdag door de fracties in Provinciale Staten kritisch ontvangen. De partijen zetten vraagtekens bij de verdeling van de besparingen over 21 instellingen die door de provincie worden gesubsidieerd.
Ook zijn er vragen over het te bezuinigen bedrag. Hoewel 20 miljoen de doelstelling was, is voor 2,4 miljoen euro minder ingevuld.