Onderzoek: 23 procent HVM leeft in armoede

Van de leden van de Huurdersvereniging Middelburg (HVM) leeft 23 procent in armoede. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Woonbond. Stijgende woonlasten en dalende koopkracht leiden tot betalingsproblemen voor steeds grotere groepen huurders.


Veel huurders houden na het betalen van de huur en energierekening niet voldoende geld over voor de meest noodzakelijke basisbehoeften. Van de 23 procent huurders die nu al in armoede leven, werkt bijna een derde in loondienst, blijkt uit de enquête. De kans op armoede is het grootst bij de huurders tot 65 jaar, huurders met een korte woonduur (tot 5 jaar), huurders met kinderen en huurders met een bijstandsuitkering.

Afspraken
Volgens de woonbond kan de gemeente Middelburg iets aan het armoedeprobleem van de huurders doen door goede prestatieafspraken te maken met corporaties en de HVM over betaalbare en meer energiezuinige huurwoningen. De HVM gaat voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 campagne voeren om dit hoog op de lokale politieke agenda’s te krijgen.


PvdA

De PvdA-fractie in Middelburg heeft al schriftelijk vragen naar aanleiding van het onderzoek gesteld. De partij dringt ook aan op een plan van aanpak.
Volgens de PvdA is het onaanvaardbaar dat in deze tijd mensen in armoede moeten leven en hierdoor hun kinderen niet kunnen voeden.

Isolatie
De minst gewaardeerde zaken van de Middelburgse huurders zijn de warmte-isolatie en de hoogte van de huurprijs in verhouding tot de kwaliteit. Door het verbeteren van de energiezuinigheid van huurwoningen kan voor een grote groep huurders de energierekening worden verlaagd. De verwarming en de ventilatie van de woningen worden door de huurders goed gewaardeerd.

Onderzoeken
De Woonbond heeft recent zeven lokale woonlastenonderzoeken uitgevoerd, waarvan het onderzoek in Middelburg er één is. De uitkomsten van de onderzoeken zijn belangrijk voor het overleg dat huurdersorganisaties voeren met woningcorporaties en de gemeente. De woonlasten gaan een grote rol spelen in de verkiezingscampagne voor gemeenteraden in 2014.

Deel dit artikel:

Recent nieuws