Jachtverbod Zeeland opgeheven

MIDDELBURG -
Vanaf 30 januari kan weer gebruik gemaakt worden van de ontheffing voor het doden van de smient, kolgans en grauwe gans. Het schieten van deze dieren is toegestaan als ze schade toebrengen aan landbouwgewassen en de jager een ontheffing heeft.

Weersomstandigheden

Door de winterse weersomstandigheden mocht er in Zeeland sinds 21 januari niet meer gejaagd worden op de fazantenhaan, de wilde eend, het konijn en de houtduif. Ook mocht er niet meer geschoten worden op kolganzen, grauwe ganzen en smienten. Volgens de Provincie hadden de dieren het door de winterse omstandigheden al moeilijk genoeg om te overleven.