Aanleg rondweg Aardenburg half januari

AARDENBURG -
Tegenstanders van de rondweg vrezen voor grote schade aan de natuur. Twee jaar geleden diende de Zeeuwse Milieufederatie bezwaar in bij de Raad van State. Maar deze stelde het bestemmingsplan voor de rondweg Aardenburg
.

Tegenstand

Andere tegenstanders verenigden zich in 'de club van 31', particulieren en natuurorganisaties. Zij kochten rond de eeuwwisseling allemaal een vierkante meter grond op het voorziene tracé van de rondweg. Zo wilden zij hun onderhandelingspositie versterken.

Compensatie

Als compensatie voor de aanleg van de rondweg wordt er aan de noord- en zuidoostkant van Aardenburg bijna veertig hectare nieuwe natuur ingericht, met doorgangen voor dieren. De rondweg wordt zo'n 3,5 kilometer lang en bestaat uit een hoofdrijbaan, een parallelweg en vier rotondes.