Karla Peijs reikt Commissarispenningen uit


De penningen werden uitgereikt aan Bernard van de Voorde en Wim van Engelenburg. De heer Van de Voorde is medewerker mechanisatie bij de gemeente Middelburg en kreeg de penning voor zijn grote inzet voor de groenvoorziening in Middelburg. De heer Van Engelenburg is beheerder van centrum De Zaete in Yerseke en werd bedankt voor zijn enorme inzet voor centrum De Zaete en zijn inzet voor de jaarlijkse mosselfeesten in Yerseke.

Belangrijk

"We zien allemaal hun werk, dat zo belangrijk is voor onze provincie, maar de mensen erachter kennen wij vaak niet," zei Peijs tijdens haar toespraak. "Daar breng ik vandaag verandering in."

Voorbeeld

De penningen zijn een teken van waardering voor de heer Van de Voorde en de heer Van Engelenburg die dagelijks een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en gastvrijheid van Zeeland. "Jullie strekken iedereen tot voorbeeld die zich met woord en daad voor onze provincie wil inspannen. En dat zijn er gelukkig vele," aldus Karla Peijs.

Laatste keer

Dit was de laatste keer dat Karla Peijs erepenningen uitreikt als Commissaris van de Koningin in Zeeland.