Start sloop oud restaurant op Veerplein

BRESKENS - Waterschap Scheldestromen heeft het gebouw onlangs gekocht van familie de Milliano, die vanaf de jaren vijftig eigenaar was.

Kustversterking

De komende tijd vinden er allerlei werkzaamheden plaats om de Zeeuws-Vlaamse kust te versterken. Tegelijkertijd wordt de infrastructuur rond het veerplein aangepakt en daar hoort de sloop van het voormalige restaurant bij. De werkzaamheden op het veerplein in Breskens duren zeker nog oktober van dit jaar.