Leerlinge Zwin College mag terug

Het meisje werd van school gestuurd na een conflict.
Ze nam het op voor een paar leerlingen die onverwachts een proefwerk moesten maken, en vroeg haar klasgenoten te protesteren. De leraar werd boos en smeet haar de klas uit.
Daarbij raakte ze gewond aan haar elleboog. Toen ze vertelde dat de leraar haar had bezeerd, werd ze van school gestuurd.