Staten akkoord met bezuinigingen

Provinciale Staten hebben daar - met uitzondering van de SP - mee ingestemd. Er wordt bijna 9 miljoen euro bezuinigd op directe taken van de provincie, zoals openbaar vervoer en het aanleggen van wegen. Ook is er 4,5 miljoen minder voor ondersteunende diensten. En 21 instellingen die subsidie krijgen, moeten samen 4,2 miljoen inleveren. De bezuinigingen gaan zo'n 140 banen kosten: 90 bij de provincie en 50 bij de gesubsidieerde instellingen. PS bezuinigen vier ton op zichzelf Provinciale Staten willen vanaf 2011 400.000 euro op zichzelf bezuinigingen. Nu hebben Provinciale Staten twee miljoen euro per jaar beschikbaar voor ondersteunende diensten zoals de rekenkamer en de griffie. Maar omdat de provincie over de hele linie twintig procent gaat bezuinigen, stelde de SGP voor dat Provinciale Staten zichzelf dan ook die bezuiniging moet opleggen. Het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.