Missers bij vrijwel alle duikteams

Er is vaak weinig besef van de risico's en er is een gebrek aan de kennis over duiken. Jeroen Meijering van de Veiligheidsregio Zeeland zegt dat er destijds wellicht te weinig kennis was, maar dat er sindsdien veel is verbeterd. De arbeidsinspectie begon het onderzoek in het najaar van 2008. Sindsdien wordt er wel gewerkt aan verbeteringen volgens de inspectie. In maart 2008 kwam in Terneuzen brandweerduiker Wim Matthijssen om het leven in het kanaal van Gent naar Terneuzen. Uit onderzoek bleek dat er een verkeerde inschatting was gemaakt. Marga Zuurbier van de Arbeidsinspectie, vertelt wat er mis is bij brandweerduikers.