Veiliger leerlingenvervoer Schouwen

Ieder kind dat van huis naar school gebracht wordt door een taxi of een taxibus moet, met ingang van het nieuwe schooljaar, een autogordel om.
Dat houdt in dat er minder kinderen per rit vervoerd kunnen worden. Vorig schooljaar deelden soms drie kinderen een twee-zitsbankje.
Zo'n situatie mag zich niet meer voordoen, omdat het niet veilig genoeg is.