Waterschap: Extra dijkbewaking in Zeeland

Het Waterschap Scheldestromen bereidt zich voor op uitgebreide dijkbewaking op donderdag en vrijdag. Aanleiding is de extreem hoge waterstand die wordt verwacht door een noordwestenwind in combinatie met springtij.

De verwachting is dat in die nacht de waterstand bij Vlissingen boven het zogenoemde alarmpeil van drie meter zeventig komt. Het waterschap acht die kans nu op 90%. Daarnaast houdt het schap zelfs rekening met een waterstand van vier meter twintig.

Dijkbewaking
Als de verwachtingen zo blijven, brengt het waterschap alles in gereedheid voor uitgebreide dijkbewaking, zo laat een woordvoerder weten. Naast de controles van de dijken is ook mogelijk dat coupures bewaakt en gesloten worden. Het KNMI heeft voor de kustprovincies vanaf donderdag 12 uur code geel afgegeven. Dat houdt in dat wordt gewaarschuwd voor harde windstoten en gevaarlijk weer.

Meer over dit onderwerp:
Zeeland Algemeen alarm kust springtij storm water
Deel dit artikel: