Bestrijding ganzenplaag loopt vertraging op

De bestrijding van de ganzenoverlast in Zeeland loopt vrijwel zeker vertraging op. Dat komt doordat het landelijke ganzenakkoord voor 2014 eerder deze week sneuvelde. Toch hopen natuurorganisaties en belangenbehartigers voor boeren dat de afgesproken maatregelen voor Zeeland door kunnen gaan.

Afschieten
Het ganzenakkoord was een broze overeenkomst om het overschot aan ganzen in Nederland te bestrijden. Het akkoord sneuvelde omdat boeren in Friesland en Groningen ook 's winters ganzen wilden afschieten wanneer in oktober 2014 zou blijken dat de ganzenpopulatie nog steeds te groot was. Maar het 's winters afschieten van ganzen ging natuurorganisaties te ver, omdat ook trekganzen uit andere streken dan geraakt zouden worden.

Opnieuw onderhandelen
Toch hopen de betrokken organisaties in Zeeland zoals ZLTO en Stichting Het Zeeuwse Landschap dat de maatregelen in Zeeland gewoon kunnen doorgaan. Maar de kans is groot dat over allerlei zaken opnieuw zal moeten worden onderhandeld en dat betekent vrijwel zeker vertraging. Bovendien erkennen de organisaties dat bestrijding van ganzenoverlast alleen nut heeft als andere provincies zoals Zuid-Holland en Noord-Brabant ook werk maken van een intensievere aanpak. Anders vliegen ganzen uit die provincies gewoon naar Zeeland en is het dweilen met de kraan open.

Overwinteraars en blijvers
Er zijn grofweg twee typen ganzen die in ons land verblijven: ganzen die 's zomers in arctische gebieden broeden en hier alleen overwinteren en ganzen die hier het hele jaar leven. Van die laatste soort zijn er in Zeeland zo'n 20.000. Als 40 procent hiervan wordt afgeschoten, is de populatie in balans.

Vogelonderzoek
Ganzen vormen momenteel een ware plaag. Ze vreten akkers leeg en trappen velden plat waardoor grote waterplassen ontstaan. Er zijn verschillende soorten ganzen te vinden in de provincie. De één overwintert langer in Nederland dan de ander. Sommige soorten vertrekken al in februari, anderen pas in mei. De soorten zijn volgens Sovon Vogelonderzoek Nederland op verschillende plaatsen in Zeeland te vinden.

Rotgans
De rotgans leeft vooral rond de Oosterschelde en bij de Grevelingen. De Prunje Polder en andere gebieden rond Zierikzee is ook in trek bij deze soort. Zeeland is een belangrijk gebied voor de rotgans. Tientallen procenten van de Nederlandse populatie is hier te vinden. Ook de Wadden is een populair leefgebied voor de rotgans.

Kolgans
De kolgans is in heel Nederland en ook in heel Zeeland te vinden. Toch leven ze hier vooral in Zeeuws-Vlaanderen. Maar ook bij het Kapelse Moer en het ganzenreservaat bij Nisse leven kolganzen. Een relatief klein deel van de Nederlandse kolganzen zit in Zeeland.

Grauwe gans
Deze gans zit het hele jaar door in Zeeland, al is er wel een piek in oktober, november, december. Oost-Zeeuws-Vlaanderen is het drukst bezochte gebied en het Verdronken Land van Saeftinghe herbergt al jaren een grote populatie. Die is de laatste vijf à zes jaar wel afgenomen met tienduizenden ganzen, maar het aantal is nog steeds groot. Een substantieel deel van de Nederlandse grauwe ganzen zit in Zeeland, aldus Sovon Vogelonderzoek Nederland uit Nijmegen.