Leerlingen Arnemuiden planten bomen op boomfeestdag

De kinderen van basisschool 't Vierschip in Arnemuiden hebben 45 nieuwe bomen aan de Steigergeweg geplant.
In 45 populieren worden in de spoorberm geplant. ProRail beheert deze bermen en streeft naar het in stand houden van de natuur- en landschapswaarden. De Populieren komen in de plaats een aantal andere bomen die vorig jaar tijdens werkzaamheden door ProRail zijn verwijderd.