Restauratie kerk Nisse officieel van start

De toren en het dak van de kerk worden opgeknapt. Met een subsidie van het rijk, van bijna 1,2 miljoen euro.
Normaal gesproken zit de haan bovenop de kerktoren. Vandaag werd hij naar beneden gehaald speciaal voor commissaris van de Koningin Karla Peijs. En daarmee begon de restauratie van de Grote of Mariakerk in Nisse officieel.
Door de restauratie zit Nisse het hele jaar in het lawaai en de rommel. Vooral de reparatie van het voeg- en metselwerk in de toren zorgt voor overlast, maar dat nemen de dorpsbewoners allemaal voor lief, volgens kerkrentmeester Van Westen.