Restauratie Badpaviljoen gaat door

Dat heeft de Middelburgse rechter bepaald.
Omwonenden hadden bezwaar ingediend tegen de sloop- en bouwvergunning, omdat het volgens hen een complex voor verblijfsrecreatie wordt. Het plan voor het Badpaviljoen behelst een restauratie en uitbreiding met hotelsuites die worden verkocht.
De projectontwikkelaar krijgt 1,8 miljoen gulden subsidie van het Rijk als de verbouwing dit jaar begint.