Onderzoek naar zorgresort Schelphoek

SEROOSKERKE (SD) - Binnen drie maanden moet het duidelijk zijn of er in natuurgebied de Schelphoek bij Serooskerke op Schouwen-Duiveland een zorgresort kan komen. Het dagelijks gemeentebestuur is positief over deze plannen en laat nu een onderzoek uitvoeren. Het heeft daarvoor € 50.000 beschikbaar gesteld.

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Allereerst moet onderzocht worden of het technisch mogelijk, haalbaar en betaalbaar is om in de dijk te bouwen. Een ander onderzoek richt zich op de vraag of alle verschillende belangen in het gebied met elkaar verenigd kunnen worden.

Schade
Zo mag het zorgresort bijvoorbeeld geen schade toebrengen aan het natuurgebied en aan het uitzicht ter plekke en mag het de veiligheid niet in gevaar brengen. Bovendien moet er rekening gehouden worden met visserij en recreatie.

Uitvoerbaar
Maart volgend jaar moet duidelijk zijn of de plannen voor het zorgresort uitvoerbaar zijn. Want alleen dan kan er nog een beroep gedaan worden op een bijdrage uit het programma voor de Zuidwestelijke Delta.

Plannen
Het zorgresort is een initiatief van Medisch Maatwerk Nederland uit Rotterdam. De plannen werden al in 2011 bekendgemaakt. Maar Medisch Maatwerk heeft meer tijd nodig gehad dan verwacht voor het uitwerken van het zorgconcept en de exploitatievorm.

Zorgresort
Het zorgresort bestaat uit 100 tot 120 zorg- annex hotelkamers, een diagnostisch centrum, een horecagelegenheid en een informatiecentrum van Staatsbosbeheer en Nationaal Park Oosterschelde. Deze functies worden ondergebracht in een hoofdgebouw en drie kleinere paviljoens. De exacte locatie in de Schelphoek is nog niet bekend en maakt deel uit van het onderzoek.

Kennis
Medisch Maatwerk Nederland brengt kennis uit de medische- en vastgoedwereld samen. Met de ontwikkeling van innovatieve zorgconcepten en de realisatie van effectieve zorglocaties wil het bedrijf een bijdrage leveren aan de gezondheidszorg van de toekomst.

Impuls
Het zorghotel in de Schelphoek bij Serooskerke zou een economische impuls geven aan Schouwen-Duiveland en de rest van de provincie. Dat vindt initiatiefnemer van het plan en directeur van Medisch Maatwerk Nederland Ontwikkeling Robin Dijkgraaf.