ZLTO zet drones in boven akkers

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO wil dit voorjaar drones en kleine vliegtuigen boven akkers laten vliegen. Ze worden ingezet voor het project 'Akkerbouw 2.0' om nieuwe meettechnieken uit te testen. Vanuit de lucht wordt met ultraviolet- en infraroodcamera's gekeken hoe het vochtgehalte is en welke mineralen de grond bevat.

Voor de proef is de ZLTO op zoek naar zo'n vijftig Zeeuwse boeren. De eerste tien hebben zich al gemeld. Akkerbouw 2.0 duurt in totaal twee jaar. Een eis voor de boeren om mee te doen is wel dat ze tenminste een jaar aardappelen op hun perceel verbouwen.

Rendement
Het doel van het onderzoek is tweeledig. De akkerbouwers komen via deze precisielandbouw te weten hoe de staat van hun grond is en hoe ze daar op kunnen inspelen. Dat zorgt volgens de ZLTO voor een beter rendement. Omdat gewasbeschermingsmiddelen preciezer kunnen worden ingezet is het ook minder milieubelastend. Daarnaast moet de proef uitwijzen welke meettechnieken goed werken en welke minder betrouwbaar zijn.

300.000 euro
Een subsidie van in totaal 300.000 euro van de provincie Zeeland en de Europese Unie maakt de proef mogelijk. Akkerbouw 2.0 wordt geleid door de ZLTO, het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakten en onderzoeksbureau DLV Plant.

Satellieten
Er zijn eerder experimenten gedaan in de precisielandbouw met bijvoorbeeld satellieten, maar niet eerder op deze schaal. Ook nu wordt gebruik gemaakt van satellieten, maar ook van nog nieuwere technieken. Een beperking van het gebruik van satellieten is bijvoorbeeld dat met veel bewolking weinig te zien is.

Foto: flickr.com Don McCullough