Zomer moest wachtgeld ADRZ terugbetalen

Oud-directeur Rob Zomer van het Ziekenhuis Walcheren heeft bijna 70.000 euro wachtgeld terug moeten betalen aan het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ). Hij werd daartoe opgedragen door het Scheidsgerecht Gezondheidszorg in oktober 2012. Het ADRZ vermoedde dat Zomer via een Engelse BV constructie minder inkomsten opgaf dan hij werkelijk kreeg, en zodoende te veel wachtgeld opstreek.

Het ADRZ eiste daarom volledige terugbetaling van het wachtgeld sinds 2009. Alhoewel het scheidsgerecht geen wettelijke onregelmatigheden constateerde, vond het dat Zomer niet voldoende had gedaan om tijdens een tijdelijke opdracht, genoeg over te houden van de dagvergoeding van 1.290 euro. Het ADRZ moet wel de wachtgeldregeling blijven handhaven.

Fusie
In 2009 gingen het ADRZ en Zomer uit elkaar nadat de fusie tussen Ziekenhuis Walcheren en het ziekenhuis in Goes een feit was. Met Zomer werd een wachtgeldregeling afgesproken waarbij zijn toekomstige inkomen tot 2014 aangevuld zou worden tot zijn inkomen als directeur van het ziekenhuis, te weten 240.000 euro inclusief pensioenpremies. Dat zou 4,5 jaar doorgaan, waarbij het bedrag uiteindelijk terug zou lopen tot 70 procent van het laatstverdiende loon. Voorwaarde was wel dat Zomer actief zou proberen om ander werk te krijgen, en zijn inkomsten inzichtelijk zou maken voor het ADRZ.

Medisch Contact
De website Medisch Contact bracht in 2012 het bericht dat het ADRZ problemen zou hebben met de voormalige ziekenhuisdirecteur. In een gesprek met een woordvoerder van het ziekenhuis werd aan Medisch Contact duidelijk gemaakt dat het ADRZ Zomer ervan “verdacht te sjoemelen met het wachtgeld”. Hij was per 1 januari 2011 in dienst getreden als interim-voorzitter van bestuur van zorgorganisatie Magentazorg. De vorige voorzitter verdiende daar 158.000 euro, maar Zomer gaf aan niet meer dan 40.000 euro te verdienen. Zijn salaris kwam via een reeks in Engeland gevestigde bv’s, waarvan niet bekend was wie er uiteindelijk aan het hoofd stond. En hoewel Magentazorg 1.290 euro per dag betaalde voor Zomers diensten, bleef daar uiteindelijk maar zo’n 3.000 euro bruto per maand van over.

Stopzetten
Het ADRZ zette in eerste instantie de betaling van het wachtgeld stop, maar werd, hoewel het scheidsgerecht vond dat de bv-constructie van Zomer op zijn minst ‘vragen opwierpen’, in het ongelijk gesteld. Maar bij de daarop volgende bodemprocedure kreeg Zomer het verwijt dat hij niet voldoende had gedaan om meer geld over te houden aan de baan als interim-voorzitter van de raad van bestuur bij Magentazorg. Daarom besloot het scheidsgerecht Zomer op te dragen een gedeelte van het wachtgeld ter hoogte van 68.150 euro, aan het ADRZ terug te betalen.

Schadevergoeding
Rob Zomer wilde in dezelfde bodemprocedure een schadevergoeding van het ADRZ krijgen. Hij vond dat de perspublicaties rond de wachtgeldaffaire schade aan zijn reputatie berokkende en stelde het ADRZ daarvoor aansprakelijk. Het scheidsgerecht stelde Zomer wat dat betreft in het ongelijk.

Reageren
Zowel het ADRZ, Zomer en zijn advocaat willen niet reageren op de zaak.

Deel dit artikel: