Theatrale vespers in de Sint Jacobskerk

Sweelinck en Manneke, de één leefde rond het jaar 1600, de ander leeft nu en woont en werkt in Breda. En samen vonden ze elkaar zondag in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Daar werd de Sweelinckvespers van Daan Manneke, afkomstig uit Kruiningen, uitgevoerd door zijn koor Cappella Breda.

De Sweelinck-Vespers werd al uitgevoerd in Breda, Dordrecht en Antwerpen. Dit is de eerste uitvoering in Zeeland.De teksten zijn van dichters Micha Hamel en de uit Zeeland afkomstige Yvonne Né.

Bankbiljet

Jan Pieterszoon Sweelinck is misschien wel de belangrijkste componist die Nederland heeft voortgebracht. Hij stond afgebeeld op het biljet van 25 gulden. En Daan Manneke is een hedendaags componist die ooit de 'de Sweelinck van de twintigste eeuw' is genoemd.

Invloed
Sweelincks reputatie in Amsterdam was zeer groot. Hij had de bijnaam de Amsterdamse Orpheus en verkeerde onder rijke en ontwikkelde kooplieden in Amsterdam en in de Muiderkring. Maar ook buiten de landsgrenzen was hij als componist en als muziekpedagoog bekend en beroemd. Zijn invloed zou zelfs reiken tot aan de jonge Johann Sebastian Bach. Sweelincks reputatie had ook betrekking op zijn expertise op het gebied van orgelbouw.

Deel dit artikel: