Middelburg vindt bijdrage Veiligheidsregio te hoog

Verdeelsleutel

MIDDELBURG - Ook Goes, Vlissingen en Borsele overwegen om niet in te stemmen met de voorgestelde verdeelsleutel. Vooral de bijdrage voor de brandweer zou buiten proporties zijn volgens de betrokken gemeenten.
In de Veiligheidsregio werken alle Zeeuwse gemeenten samen met onder meer brandweer en politie om calamiteiten en rampen te bestrijden.