Damen start bouw Indonesisch fregat

Met een bijzondere ceremonie heeft Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen het startsein gegeven voor de bouw van een fregat voor Indonesië. Dat gebeurde met het snijden van een stuk staal. Tegelijkertijd gebeurde dat ook in Soerabaja. Het schip wordt namelijk deels in Vlissingen en deels in Soerabaja gebouwd.

Het contract voor het eerste schip werd al in 2010 getekend. Dat de bouw zo lang op zich heeft laten wachten heeft te maken met de toestemming van de Tweede Kamer om marineschepen te mogen leveren aan Indonesië.

Fregat
Het fregat heeft onder meer torpedolanceerinrichtingen om onderzeeboten aan te vallen en een boordhelikopter. In tegenstelling tot de eerder geleverde korvetten (4) van Damen aan Indonesië, heeft het fregat niet alleen een helikopterdek, maar ook een hangar, zodat een helikopter meegenomen kan worden tijdens een langere reis. Het schip moet in 2017 het water op.

Indonesië heeft in 2012 ook een tweede fregat besteld bij scheepsbouw Damen. De bouw van dit schip begint later. In totaal is een bedrag van 345 miljoen gemoeid met de order voor beide schepen.

Indonesische marine
Indonesië is de grootste eilandenstaat ter wereld met meer dan 17.000 eilanden en bijna 250 miljoen inwoners. De Indonesische marine gaat de fregatten gebruiken voor kustwachtpatrouilles, piraterijbestrijding, onderzeebootbestrijding en het tegengaan van smokkel.


Deel dit artikel: