Provincie: grote zorgen over Delta

De winst van het bedrijf liep in 2009 terug tot 7 miljoen. Dat is 100 miljoen minder dan in 2008. Delta sluit gedwongen ontslagen niet uit.
De PvdA vindt dat er snel duidelijkheid moet komen voor het personeel. Ook moet Delta zorgen voor een goed sociaal plan. De VVD vraagt zich af of Delta wel naar een nieuw hoofdkantoor moet gaan verhuizen. Politiek praat over strategie Delta Provinciale Staten gaan de komende tijd praten over de strategie van Delta. Nu zet Delta in op verschillende zaken zoals energie, zonnepanelen, kabel, internet en afvalverwerking.
VVD, CDA en SGP vragen zich af of Delta niet te veel verschillende dingen doet. Daarom gaan de Staten de komende maanden bespreken of het bedrijf taken moet afstoten.