Boegbeeld Kleurmuziek emigreert

Haar vertrek heeft geen gevolgen voor het voortbestaan van de stichting.
Barentsen blijft via internet actief voor Kleurmuziek. De Stichting Kleurmuziek leert verstandelijk gehandicapten een muziekinstrument bespelen.
In plaats van noten wordt een systeem met kleuren gebruikt. Jeanet Barentsen reist de hele wereld over om dit kleursysteem uit te dragen.