Waterschap: "Adequate maatregelen"

Dat is de conclusie van het waterschap zelf na een evaluatie.
Verwijten dat het waterschap te weinig zou hebben gedaan om wateroverlast te voorkomen, worden van de hand gewezen. Waterschap Zeeuwse Eilanden gaat wel onderzoeken hoe al het noodmateriaal in de toekomst sneller kan worden.