Onduidelijkheid over regels Koninginnedag

Ondanks brieven en informatiebijeenkomsten van de gemeenten zeggen ze nog niet helder te hebben wat wel en niet is toegestaan tijdens het koninklijk bezoek op 30 april. De organisatie verspreidt nu extra informatie, onder meer via brieven en via de website. Ook worden vragen telefonisch beantwoord.