Provincie stelt besluit Borssele-2 uit

MIDDELBURG -
Delta wil nu alvast 60 miljoen investeren in het vergunningentraject. In totaal is er 220 miljoen euro gemoeid met de vergunningenaanvraag. De helft daarvan komt voor rekening van Delta. De andere 110 miljoen moet worden betaald door een partner. Delta directeur Boerma liet
weten dat het Franse bedrijf EDF eind van dit jaar besluit of het mee wil betalen aan de bouw van een tweede kerncentrale.

Aandeelhoudersvergadering

De provincie moet voor 22 december een besluit genomen hebben over de tweede kerncentrale. Dan is de algemene aandeelhoudersvergadering van Delta.

Agenda

Op vrijdag twee december staat het onderwerp weer op de agenda in Provinciale Staten.