Provincie op zoek naar munitie WOII

De inventarisatie is nodig omdat er bij grondwerkzaamheden nog regelmatig explosieven worden gevonden. Om die plaatsen te vinden zoekt de provincie mensen die weten waar die explosieven liggen. De inventarisatie is nodig omdat er steeds meer in de grond wordt gewerkt, bijvoorbeeld bij de aanleg van wegen en bodemsaneringen. Projectleider is Walter Jonkers van de provincie. Dankzij archiefonderzoek is er al een redelijk beeld van de dumpplekken, maar met behulp van ouderen die mogelijk meer weten, kan de kaart compleet worden gemaakt. De groep mensen die iets kunnen weten over de munitiedumps zijn de ouderen die de oorlog hebben meegemaakt. Eén van de mensen die gereageerd heeft is de heer Kruisdijk. Meneer Kruisdijk is tachtig jaar oud en heeft met eigen ogen gezien hoe munitie werd gedumpt aan het einde van de oorlog. Reageren kan tot augustus 2010.