Hulpdiensten samen in kantoor

Over twee jaar wordt in dat kantoor de centrale meldkamer van deze drie diensten in gebruik genomen.
Nu zitten die drie meldkamers nog apart. Ter gelegenheid van de officiële opening werd een symposium gehouden.
Hulpverleners bij de Hercules-ramp in Eindhoven, de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam vertelden over hun ervaringen.