Bomenkap in Zeeuws-Vlaanderen

Meer dan de helft van dat aantal staat in de grensstreek met België.
Bij Aardenburg bijvoorbeeld, worden bijna 75 bomen gerooid. Het gaat om kaprijpe, beschadigde of dode bomen, die worden vervangen door nieuwe beplanting.
Het karwei, dat zo'n 33.000 gulden kost, moet voor het eind van het jaar klaar zijn.