De Koeijer voorzitter ZLTO-Zeeland

Hij vervult de vacature die is ontstaan door het vertrek van Hans Meijer.
Meijer trad begin november af, omdat hij niet langer medeverantwoordelijk wenste te zijn voor het beleid van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw- organisatie en dan met name de positie van Zeeland binnen de ZLTO.