Nieuwe belangenorganisatie visserij

De Zeeuwse oud-gedeputeerde Jaap Hennekeij is de voorzitter. In Visned zijn de producenten-organisaties die al bestaan vertegenwoordigd.
De nieuwe organisatie wil vooral de Nederlandse belangen in internationaal verband behartigen. Volgens Visned zijn vooral strengere natuurregels een bedreiging voor de visserij. Gezamenlijkbehartigen De producentenorganisaties in VisNed gaan hun nationale en internationale belangen niet meer zelfstandig, maar gezamenlijk behartigen. VisNed behartigt de belangen van 75-80 procent van de Nederlandse platvisvisserij en 50 tot 60 procent van de rondvis- en garnalenvisserij.