Meuldijk benoemd tot schoolhoofd

In de eerste benoemingsprocedure werd Meuldijk door wethouder Dees buiten de sollicitatieprocedure gehouden.
De daarop volgende protesten van de ouders, die streden voor de benoeming van Meuldijk tot directeur, hebben uiteindelijk geleid tot het vertrek van Dees. In een nieuwe benoemings- procedure was Meuldijk de enig overgebleven kandidaat.