Middeleeuwse boerderijen gevonden bij werkzaamheden

Bij werkzaamheden tussen Kapelle en Goes zijn resten aangetroffen van meerdere boerderijen uit de Middeleeuwen. Nog niet eerder werd een boerderij in zijn geheel gevonden in Zeeland. Momenteel worden de resten langs de Abbekindersezandweg verder blootgelegd.

Middeleeuwen
Er is sprake van boerderijen uit verschillende periodes van de Middeleeuwen. Dat blijkt uit sporen van verschillende bouwstijlen. Volgens de afdeling archeologie van de Oosterschelderegio dateert één boerderij waarschijnlijk uit de tiende of elfde eeuw of mogelijk nog vroeger. Er zijn paalgaten aangetroffen die het mogelijk maken de boerderij te reconstrueren.

Fundering
De andere boerderijen zijn zo'n twintig meter verder aangetroffen. Deze dateren vermoedelijk uit de veertiende of vijftiende eeuw. Bij deze boerderijen werd de fundering op lange dwarsbalken gevonden.

Huttenleem
Tot nu toe zijn aardewerkscherven en botmateriaal gevonden, maar ook huttenleem en drie begraven schapen.

Abbekinderen
De vindplaats als geheel lijkt te verwijzen naar Abbekinderen dat is ontstaan op de hoger gelegen kreekrug, waarop ook de diverse kastelen van Kapelle zijn gebouwd. Vlakbij ligt het voormalige kasteelterrein van Smallengange uit de veertiende eeuw.